E-pārvalde

E-pārvalde Latvijā

No 2017. līdz 2019. gadam Jaunrades laboratorija kopā ar KT Forums Latvija pētīja Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu sniegšanas un e-pārvaldes procesu kvalitāti un briedumu Vides aizsardzības ministrijas pētījumā "Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings". Pētījuma laikā 2017., 2018. un 2019.