SIA "Corporate Solutions"
SIA "Cetera"
SIA "TNS Latvia"
Labklājības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Nodarbinātības valsts aģentūra
SIA "OZOLS IR"
SIA "AC Konsultācijas"
SIA "Deep White"
SIA "Berg Research"
SIA "Norstat Latvija"
Biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”
SIA "Creative Media Baltic"
SIA "Gemius Latvia"
Asociācija "Anthropos"
VID padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks
Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs
Aģentūra "Bounce"
SIA "Dynamic University"
Sabiedrības integrācijas fonds
SIA "Sofius"
BNI Wagner