E-indekss

Kontaktinformācija par projektu: telefons 670 747 80, e-pasts  eindekss@jaunradeslab.lv

Jaunrades laboratorija šobrīd īsteno divus būtiskus valsts pārvaldes iestādes pētījumus - veicot gan pašvaldību, gan valsts pārvaldes iestāžu e-indeksa novērtējumu. Interesentiem, kā arī dalībniekiem, aicinām jautājumu gadījumā rakstīt uz e-indekss@jaunradeslab.lv!

E-pārvalde

E-pārvalde Latvijā

No 2017. līdz 2019. gadam Jaunrades laboratorija kopā ar KT Forums Latvija pētīja Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu sniegšanas un e-pārvaldes procesu kvalitāti un briedumu Vides aizsardzības ministrijas pētījumā "Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings". Pētījuma laikā 2017., 2018. un 2019.