Mēs piedāvājam plašu spektru ar dažādiem pakalpojumiem - lai uzzinātu par iespējām, kuras varam sniegt tiešu Jūsu organizācijai, lūdzu, sazinieties ar kādu no mūsu ekspertiem

 

CS1

 

Mūsdienu klienti ir prasīgāki, informētāki, pieaugošām iespējām ietekmēt viedokļus, ar vēlmi rast problēmu risinājumu reālajā laikā. Turklāt straujā tehnoloģiju attīstība ir devusi iespēju cilvēkiem ērtā, ātrā un vienkāršā veidā paust savu viedokli miljonu auditorijai. Kompānijām, lai izcīnītu un saglabātu savu vietu tirgū starp neskaitāmajām konkurentu piedāvātajām alternatīvām, aizvien vitālāka kļūst nepieciešamība vērst savu uzmanību ne tikai uz produkta un pakalpojuma kvalitāti, bet arī uz klienta emocionālo labsajūtu.

Klienta pieredzes izpēte sniedz iespēju uzņēmumiem izsekot klientu viedokļu ķēdēm, izprast klientu vajadzību kontekstu, rīcības un lēmumu pieņemšanas loģiku un gūt citu noderīgu informāciju apkalpošanas un pārdošanas procesu uzlabošanai.

Thumbs Up

 

Viena no klientu pieredzes sadaļām, kurai ir vērts pievērst pastiprinātu uzmanību jebkuram uzņēmumam, kas ir izveidojis savu tīmekļa vietni, interneta veikalu vai jebkādu digitālu lietotni, ir šīs lietotnes lietojamības ērtums, gan no funkcionālā, gan dizaina viedokļa. Lietojamība ir klientu pieredzes stāsts par to, cik viegli un ērti klients var saprast un lietot jūsu piedāvāto digitālo risinājumu, atcerēties nepieciešamās darbības, kādas lietotnes kļūdas un nepilnības rodas un ir nekavējoties jānovērš, lai klienti turpinātu izmantot lietotni un ieteiktu to citiem.

Neapmierinoša lietošanas pieredze liek katram otrajam klientam izvērtēt, vai turpināt sadarboties ar uzņēmumu (Google, 2012), tādējādi izpratne par savu digitālo resursu lietojamību ir kritiski svarīga informācija, kas ļauj kāpināt uzņēmuma konkurētspēju, zīmola pievilcību un rast iespējas samazināt klientu apkalpošanas izmaksas.

Plašāk par mūsu piedāvātajām iespējam uzzini šeit!

 

 

Brainstorming

 

Straujā tehnoloģiju attīstība un globalizācijas procesi piesātina cilvēku dzīvi. Mūsu ikdiena, motivācija un pieredze mainās. Pakāpeniski ieraugām, ka sabiedrība, kurā dzīvojam, ir ļoti daudzveidīga un katrai it kā pašsaprotamai un visiem zināmai lietai var būt dažādas nozīmes. Šo nozīmju izpratnei vairs nepietiek ar ierasto sociālo zinātņu skatpunktu, kas balstīts rietumu kultūras vērtībās – jātver iespēja saskatīt jaunas dimensijas un aspektus.

Mūsdienu lielās konkurences apstākļos izvirzīsies uzņēmumi un organizācijas, kuri spēs ieraudzīt, pieņemt un iekļaut savā attīstības stratēģijā patērētāju reālās vajadzības, nebaidoties no jaunām atziņām un neierastām pieejām.

Labs palīgs, lai ielūkotos cilvēku reālajā dzīvē, ir sociālā antropoloģija. Pētnieki, no plašā metožu klāsta izvēloties katram konkrētajam pētījumam piemērotākās, personīgi iesaistās pētāmo dzīvē – piedalās notikumos, novēro tos, sarunājas ar cilvēkiem, fiksē audio, foto un video informāciju, lai pēc tam to analizētu un iegūtu vērtīgas atziņas, kas noder gan biznesā, gan valsts pārvaldē un valsts pakalpojumu nodrošināšanā.

Megaphone

 

Vai zināt, kā Jūsu uzņēmuma komunikācijas vēstījumu uztver Jūsu unikālā auditorija? Kuri vēstījuma elementi ir efektīvi un kuri tieši pretēji - traucē uztvert ziņu? Vai vēstījums ir piesaistošs, vai gluži otrādi – paslīd garām nepamanīts? Kā kāpināt komunikācijas efektivitāti?

Ne vienmēr pietiek ar aptauju vai fokusgrupu diskusiju, lai radītu pietiekami dziļu izpratni un idejas efektīviem uzlabojumiem. Te neaizstājamas ir padziļinātās, kvalitatīvās metodes – īpašas intervēšanas metodes (kā, piemēram, laddering), mini-diskusijas, līdzdalīgais novērojums.

Stack

 

Veiksmīgai projekta īstenošanai vai efektīvas rīcībpolitikas ieviešanai, ir nepieciešamas prognozes par pasākuma ekonomisko un sociālo ietekmi uz apkārtējo kopienu un vidi, kas ļautu novērtēt tiešo un netiešo pasākuma rezultātu radīto vai zaudēto monetāro vērtību. Sociālekonomiskais izvērtējums, veikts paralēli ar finanšu izvērtējumu, ļauj arī noteikt to, kurā brīdī veiktais pasākums būs atmaksājis savas investīcijas.

Šāds izvērtējums ir īpaši svarīgs valsts iestādēm, un sociālekonomiskā izvērtējuma veikšana ir viena no prasībām, lai projektam tiktu piešķirts Eiropas Savienības finansējums.

Abacus

 

Digitalizēti klientu apkalpošanas procesi rada milzīgu informācijas uzkrājumu uzņēmuma serveros. Šo informāciju iespējams izmantot uzņēmuma operatīvo procesu uzlabošanai, klientu izzināšanai un konkurētspējas paaugstināšanai. Mūsu datu analītiķi spēj rast atziņas no teju visu veidu datu masīviem, veicot gan strukturēto, gan nestrukturēto, gan arī kvalitatīvo datu analīzi. Īpaši specializējamies mazumtirdzniecības datu analīzē.

Presentation

 

Dati un cita informācija vadības procesā ir tik vērtīga, cik saprotama tā ir - vizualizējot datus, ir iespējams grafiski attēlot un uzlikt uzsvaru uz to, kas datu tabulā būtu noslēpies. Lai nodrošinātu, ka informācijas mērķauditorija spēj pienācīgi uztvert to, kas pētījumos atklāts, pētnieki arvien vairāk un vairāk izmanto datu vizualizācijas risinājumus - gan vienkāršu infografiku veidā, gan izmantojot rīkus kā PowerBI, kas ļauj gala lietotājam apskatīt datu vizuālo reprezentāciju pēc savām specifiskajām vēlmēm.