Esam priecīgi paziņot par Baltijas mēroga sadarbības izplešanos lietišķās antropoloģijas nozarē - sākot no 2020. gada septembra, Jaunrades laboratorija piedalījās pilotprojektā "Sociālā zinātne sociālajā darbībā", kuru finansē Nordplus. 

Četras organizācijas - "Anthropos" lietišķās antropoloģijas asociācija (LT), "Jaunrades laboratorija" (LV), Igaunijas antropoloģijas asociācija (EE) un Tartu Nefa grupa (EE-Nefa) tīklošanās un labās prakses sanāksmju laikā kopīgi izstrādāja struktūrietvaru, lai radītu sadarbību starp sociālo un humanitāro zinātņu studentiem un absolventiem, sabiedrību un privāto sektoru pārnozaru sociālo zinātņu iniciatīvās. Projekta rezultātā tika organizētas sociālās darbības darbnīcas visās dalībvalstīs to sociālo un humanitāro zinātņu studentiem, akadēmiskajam personālam un citām ieinteresētajām pusēm. Projektu atbalstīja arī Vitauta Dižā universitāte, Tartu universitāte un llietišķās antropoloģijas centrs Igaunijā. 

 


Projekta atskaite

Par brīvu piedāvājam detalizētu pētījuma atskaiti (atskaiti .pdf formātā skatīt šeit: klikšķini šeit!), kuru variet iegūt citos formātos sazinoties ar mums: elina.sustenberga@jaunradeslab.lv.


Projekta secinājumi

Kā īstenot ilgtspējīgo starpnozaru sociālo sadarbību?

Kas bremzē idejas veiksmīgu realizēšanu?

Kas veicina idejas veiksmīgu realizēšanu?

Kā turpināt, lai ideja būtu ilgtspējīga nākotnē?