Jaunrades laboratorijas eksperti ir ar vairāku gadu pieredzi lietojamības un piekļūstamības jomā, veicot lietojamības un piekļūstamības izpēti dažādām valsts pārvaldes sistēmām, kuras izmanto gan iestāžu darbinieki, gan plašāka sabiedrība. 

Šajā lapā ir atrodamas saites uz dažādiem Jaunrades laboratorijas rakstiem par lietojamības un lietotājiem centrēta dizaina jautājumiem. Klikšķiniet uz nosaukumiem, lai apskatītu plašāku saturu par katru no tēmām, vai izvēlies uzlabot savus risinājumus, un apskati mūsu piedāvātos pakalpojumus!


Ko mēs piedāvājam uzņēmumiem un iestādēm?

Mūsu uzņēmums piedāvā lietojamības izpēti ar dažādām metodēm - gan iesaistot atlasītus potenciālos lietotājus, gan veicot eksperta novērtējumu.


Cilvēkcentriskā dizaina pamatprincipi

Lietojamības un piekļūstamības izpratne balstās sociālo zinātņu un informācijas, komunikāciju tehnoloģiju zināšanu krustceļā, un šī multidisciplinārā pieeja ir jāpielieto visā Jūsu produkta, lapas, sistēmas u.tml. izstrādes laikā. Cilvēkcentriskā dizaina pamatprincipi iekļauj sešus projektu vadības principus, kurus būtu jāievēro jebkuram vadītājam, lai nodrošinātu to, ka izstrādātais produkts būs ērti izmantojams un lietotājiem vērtīgs.


Kā cilvēki lasa tiešsaistē?

Lai gan 1990o gadu beigās izveidotās tīmekļvietnes mūsdienu lietotājam var šķist arhaiskas, lietotāju paradumi tīmekļvietņu satura patēriņā ir pārsteidzoši nemainīgi. Tīmekļvietņu satura pārvaldītājiem ir jābūt informētiem par to, kā to saturu uztver to lasītāji - vai esi informēts, kādi ir vispārējie paradumi?

Lietojamības un piekļūstamības izpratne balstās sociālo zinātņu un informācijas, komunikāciju tehnoloģiju zināšanu krustceļā, un šī multidisciplinārā pieeja ir jāpielieto visā Jūsu produkta, lapas, sistēmas u.tml. izstrādes laikā. Cilvēkcentriskā dizaina pamatprincipi iekļauj sešus projektu vadības principus, kurus būtu jāievēro jebkuram vadītājam, lai nodrošinātu to, ka izstrādātais produkts būs ērti izmantojams un lietotājiem vērtīgs.