Projektu vadītājs Roberts Ceruss stāsta par dzīvnieku labklājības aizstāvju NVO pieredzi sociālo pārmaiņu īstenošanai.

Jaunrades laboratorija antropologu konferencē Kauņā

No 8. līdz 10.novembrim mūsu darbinieki Elīna Ozoliņa un Roberts Ceruss piedalījās Anthropos.lt rīkotajā radošo darbnīcu un semināru konferencē Kauņā, kur, kopā ar antropologiem no Lietuvas un Igaunijas, tika apspriests tā sauktais trešā sektors Baltijas valstīs (nevalstiskās, bezpeļņas u.tml. organizācijas),attīstītas komunikācijas un projektu vadības prasmes, kā arī izstrādāta stratēģija tālākai Baltijas valstu antropologu un sociālo zinātņu sadarbībai projekta ietvaros.

Projekts īstenots pateicoties "Nordplus" finansējumam.