Infografika, kurā detalizētāk izklāstīti cilvēkcentriskā dizaina pamatprincipi.

Cilvēkcentriskā dizaina pamatprincipi

Viens no veidiem kā uzlabot savas kompānijas (organizācijas, institūcijas u.tml.) produktus, mājaslapu un procesus ir cilvēkcentriskā dizaina principu ievērošana visā to izstrādes gaitā. Šie principi, piemēroti mājaslapas dizainam, ir:

1. Dizaina izstrāde balstās skaidrā sapratnē par lietotājiem, to darbībām un vidi,
2. Lietotāji ir iesaistīti visā dizaina un izstrādes gaitā,
3. Lietotāju izvērtējums tiek pastāvīgi izmantots izstrādes gaitā, lai uzlabotu dizainu,
4. Izstrāde ir iteratīva,
5. Dizains ņem vērā pilnu lietotāja pieredzi,
6. Izstrādē tiek iesaistīta multidisciplināra komanda.