Nordplus - the partner funding the project.

Esam priecīgi paziņot par Baltijas mēroga sadarbības izplešanos lietišķās antropoloģijas nozarē - sākot no septembra piedalāmies pilotprojektā "Sociālā zinātne sociālajā darbībā", kuru finansē Nordplus. 

Četras organizācijas - "Anthropos" lietišķās antropoloģijas asociācija (LT), "Jaunrades laboratorija" (LV), Igaunijas antropoloģijas asociācija (EE) un Tartu Nefa grupa (EE-Nefa) tīklošanās un labās prakses sanāksmju laikā kopīgi izstrādās struktūrietvaru, lai radītu sadarbību starp sociālo un humanitāro zinātņu studentiem un absolventiem, sabiedrību un privāto sektoru pārnozaru sociālo zinātņu iniciatīvās. Projekta rezultātā tiks organizētas sociālās darbības darbnīcas visās dalībvalstīs to sociālo un humanitāro zinātņu studentiem, akadēmiskajam personālam un citām ieinteresētajām pusēm. Projektu atbalsta arī Vitauta Dižā universitāte, Tartu universitāte un llietišķās antropoloģijas centrs Igaunijā. 

Mēs redzam lietišķo antropoloģiju kā plašu procesu, kurš iekļauj lietišķo izpēti, iesaistīto antropoloģiju, interešu aizstāvība, publiskā runa u.tml. Dažādi sociālo un humanitāro zinātņu aspekti - plaša cilvēku un sociālo struktūru izpratne, lietišķās izpētes rīki, interešu aizstāvības kompetences, politikas novērtēšanas prasmes u.c. bagātina sociālās darbības un nodrošina dziļāku un nozīmīgāku ietekmi sabiedrībai. Sociālo un humanitāro zinātņu studentiem ir nepieciešamā izglītība un sapratne par mūsdienu sociālajām problēmām, sociālām izmaiņām un globālajām cilvēces problēmām, taču tiem pitrūkst rīki, zināšanas un motivācija, lai pielietotu savas spējas. Daudzi bakalaura un maģistra darbi ar noderīgu informāciju, ieskatiem un atbildēm kā risināt dažādas problēmas paliek skolu arhībos neaiztikti un nekad nesniegti plašākai auditorijai. Kaut pastāv daudzas programmas jauno cilvēku biznesa, jaunuzņēmumu, sociālo-uzņēmumu atbalstam, pastāv iztrūkums atbalstam tā sauktajam trešajam sektoram - nevalstiskās organizācijas, bezpeļņas firmas, vērtību-centriskās organizācijas un izpētes institūti u.tml., kuras sniedz lielu pievienoto vērtību mūsdienu sabiedrībām. Šie nodarbinātības sektori ir ļoti svarīgi studentiem un varētu atrisināt daudzas aktuālas mūsdienu sabiedrību problēmas. Mēs cenšamies iespējot studentus un absolventus, sociālo un humanitāro zinātņu darbiniekus īstenot sociālās darbības un palielināt to pašapziņu uzsākt viņu pašu iniciatīvas un pievienoties citu iniciatīvās, dodot tiem kompetences, rīkus un zināšanas.