Ja Jūs vai Jūsu organizāciju vai uzņēmumu interesē iespēja uzlabot savas tīmekļvietnes, sistēmas vai produkta lietojamību, varam pastāstīt par metodēm, ar kurām Jums palīdzēsim tās pilnveidot! Novērtējuma rezultātā saņemsiet detalizētu, vizualizētu atskaiti, kā arī prezentāciju ar secinājumiem un rekomendācijām - praktiskas idejas Jūsu tīmekļvietnes uzlabošanai.

Katrs pētījums ir unikāls un individuāls, tādēļ par cenām, lūdzu, sazināties ar lietojamības virziena vadītāju - Robertu Cerusu (+371 25442229, vai rakstot uz roberts.ceruss@jaunradeslab.lv).


Eksperta novērtējums

Jaunrades laboratorijas eksperti ar vairāku gadu pieredzi lietojamības un piekļūstamības jomā, veicot lietojamības un piekļūstamības izpēti dažādām valsts pārvaldes sistēmām, kuras izmanto gan iestāžu darbinieki, gan plašāka sabiedrība. Eksperta novērtējums iekļauj tīmekļvietnes heiristikas - lietojamības nozarē vispārpieņemtu dizaina principu - analīzi. Reizē, vērtējumu īsteno mūsu lietojamības eksperti - sociologi. Sociologu iesaistīšana testēšanā nodrošina to, ka izvērtējums izvairās no sausa tehnoloģiskā skatupunkta, kas neņem vērā lietotāju perspektīvu - kontekstu, kurā lapa tiek lietota, prasmes, spējas un vēlmes, kuras var būt pretējas tehnoloģiju izstrādātāju vai uzņēmēju perspektīvai. Šāda pieeja ļauj izvērtējumā iegūt ieskatu par Jūsu tīmekļvietni vai sistēmu ne tikai no vispārpieņemtās industrijas labās prakses skatu punkta, bet arī no sociālo zinātnieku unikālās perspektīvas.


Piekļūstamības novērtējums

Kopš 2016. gada Eiropas Savienībā spēkā ir stājusies tīmekļvietnes piekļūstamības direktīva, kura nosaka piekļūstamības prasību kopumu, galvenokārt publiskā sektora organizācijām. Piekļūstamība ir plašs kritēriju kopums, kas definē to, vai tīmekļvietni vai sistēmu var izmantot personas, neskatoties uz to redzes, dzirdes vai citiem traucējumiem, ļaujot pilnvērtīgi tehnoloģiskos risinājumus izmantot jebkurai personai. Patlaban šī direktīva attiecas tikai uz publisko sektoru un ierobežotu jomu privātā sektora, taču mūsu eksperti rekomendē šos pamatprincipus ievērot arī privātajam sektoram - ļaujot Jūsu organizācijai sasniegt pēc iespējas plašāku klientu klāstu. 

Lai novērtētu piekļūstamību, mēs īstenojam gan tehnisku - WCAG (Web Content Accessability Guidelines), gan formālu -  direktīvas -  noteikto prasību izvērtējumu. 


Klātienes testi un grupu testēšana

Biežākais viedoklis, kas tiek ignorēts, izstrādājot tehnoloģiju risinājumus, ir gala lietotājs, kura vēlmes, vajadzības un ierobežojumi tiek uztverti kā traucējoši faktori. Mēs uzskatām, ka lietotāja viedokļa un pieredzes izpēte ir iespēja, kura ļauj efektīvi pilnveidot risinājumus jau tā dzīvescikla sākumā. Organizējot risinājumu testēšanu ar vienu vai ar vairākiem lietotājiem, tiek iegūts jauns skatapunkts ne tikai uz izstrādātā risinājuma trūkumiem un stiprajām pusēm, bet arī, potenciāli, svaigas idejas par to, kā tālāk pilnveidot savu risinājumu vai kādus citus pakalpojumus iespējams piegādāt risinājuma lietotājiem. 

Taču tests nav tikai stāsts par scenārijem, kurus testētājam jāpilda - visvērtīgākie testi iekļauj arī plašāka lietotāja konteksta iegūšanu, kam ir nepieciešama intervija vai fokusgrupas fiskusija. Mūsu sociālantropologu un sociologu komanda ir ar gadiem ilgu pieredzi dažādos projektos un pētnieciskajā darbībā. Līdzīgi kā ar eksperta novērtējumu - šāda pārnozaru specializācija ļauj mums redzēt pilno bildi, ar kuru varam palīdzēt Jums!