E-pārvalde Latvijā

No 2017. līdz 2019. gadam Jaunrades laboratorija kopā ar KT Forums Latvija pētīja Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu sniegšanas un e-pārvaldes procesu kvalitāti un briedumu Vides aizsardzības ministrijas pētījumā "Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings". Pētījuma laikā 2017., 2018. un 2019. gadā izstrādāts un veikts E-indekss - novērtējums, kurš izsaka Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu briedumu pakalpojumu un procesu elektronizācijas, jauno tehnoloģiju apgūšanas un klientiem-centrisko risinājumu ieviešanā. Papildus tam, 3 gadu laikā tika aptaujāti vairāk nekā 4000 Latvijas iedzīvotāji par to pieredzi ar e-pārvaldi un pakalpojumiem, un intervēti 134 klientu apkalpošanas procesā iesaistītie iestāžu darbinieki.

Pētījumā tika apskatīti Latvijas iedzīvotāji un to mijiedarbība ar e-pārvaldi - 71% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka vēlētos pakalpojumus pieteikt elektroniski, biežāk pozitīvi vērtējot, ka tā ir ātrāk un tādējādi nav jādodas klātienē uz iestādi. Tikmēr iedzīvotāji, kuri nav vēlējušies pieteikt elektroniski, uzskata, ka tiem ir nepietiekamas datorprasmes vai izpratne par informāijas sistēmām, vai tiem nav pieejams internets vai ierīce, ar kuru piekļūt internetam.

 

Jaunrades laboratorija pielietoja plašu spektru kvalitatīvo un kvantitatīvo pētniecības metožu, lai apzinātu dažādus e-pārvaldes jautājumus

21. gadsimtā cilvēces komunikācijas iespējas ir papildinājuši sociālie tīkli - vairākus no šiem jau izmanto vairāk nekā miljards cilvēku (Facebook, Youtube, Instagram, WeChat (Statista, 2019)). Šo realitāti nav ignorējušas gan Latvijas valsts iestādes, gan pašvaldības - 2019. gada e-pārvaldes monitoringā atklājās, ka komunikācijas nodrošināšanai vismaz viens sociālais tīkls ir būtisks 85% valsts iestāžu un 95% pašvaldību iestāžu - visbiežāk Facebook un Twitter.

Reizē, pētījumā tika apskatīta arī valsts un pašvaldības iestāžu socialo mediju lietošanas paradumi