Kontaktinformācija par projektu: telefons 670 747 80, e-pasts  eindekss@jaunradeslab.lv

Jaunrades laboratorija šobrīd īsteno divus būtiskus valsts pārvaldes iestādes pētījumus - veicot gan pašvaldību, gan valsts pārvaldes iestāžu e-indeksa novērtējumu. Interesentiem, kā arī dalībniekiem, aicinām jautājumu gadījumā rakstīt uz e-indekss@jaunradeslab.lv!